Tema

Plus-Oase i uge 27 på Rudehøj Efterskole i 2022
har specielt fokus på
forsoning at komme “tættere på Jesus”.

Temaet for alle samlinger på Plus-Oase
er altid: “Liv og Kraft ved Helligånden”.

Derfor skal der være plads til, at Helligånden kan manifestere sig
med alle nådegaverne, som er nævnt i 1. Kor.brev. kap. 12:

gaven til at tale i tunger
gaven at tyde tungetale
gaven til at tale profetisk
gaven til at tjene
gaven til at undervise
gaven til at trøste
gaven til at give af sit eget
gaven til at vise barmhjertighed
gaven til at helbrede
gaven til at have tiltro til Gud for helt særlige ting
gaven til at lede

og de fem tjenester
som bl.a. er omtalt i Efeserbrevet 4,11
(apostel, profet, evangelist, lærer og pastor).

Der bliver mulighed for forbøn ved flere af talerne
og ved det team af forbedere, som er til rådighed på stedet.

Det gælder både forbøn for personlige problemer,
og forbøn om udrustning til tjeneste i Helligåndens kraft.

 

Hvor står det i Bibelen?

Nådegaverne er mest omtalt i Det Nye Testamente i Bibelen.
Men også i Gamle Testamente profeteres om nådegaverne:

Esajas 11,2 – Herrens Ånd skal hvile over ham…

Joels bog 3,1-5 – Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker.

Romerne 11,29 – Gud angrer ikke sine nådegaver og sit kald

Romerne 12,6 – liste over forskellige nådegaver

1. Korinterbrev 12,4 – forskellige nådegaver, men Ånden er den samme

1. Korinterbrev 12,9 – forskellige gaver, en særlig trosgave, nådegave …

1. Korinterbrev 12,28 – unikke opgaver i menigheden, apostle, profeter, lærere …

1. Korinterbrev 12,30 – ikke alle har fået (de samme) nådegaver …

Efeserbrevet 4,11 – det som kaldes de femfoldige tjenestegaver