Tema

 

Plus-Oase i uge 27 på Rudehøj Efterskole i 2023
har specielt fokus på:

Tro, Håb – og Kærlighed.

Alle talere vil have disse tre fundamentale begreber med i deres forkyndelse.
Inspirationen kommer fra 1. Korinterbrev kap. 13, hvor Paulus skriver:

Om jeg så var i stand til at tale alle de jordiske og himmelske sprog, men ikke havde kærlighed, da var jeg som en rungende gonggong eller et støjende bækken.

2 Om jeg havde profetiens gave, havde åbenbaring om alle mysterier og havde al kundskab, om jeg havde den tro, der flytter bjerge, men ikke havde kærlighed, da var jeg intet.

3 Om jeg gav alle mine ejendele væk, om jeg ofrede mit liv for at få ære, men ikke havde kærlighed, da ville det intet gavne mig.

4 Kærligheden er barmhjertig og venlig. Kærligheden er ikke misundelig, ikke pralende eller indbildsk.

5 Den gør intet skamfuldt og er ikke selvisk. Den lader sig ikke ophidse og bærer ikke nag.

6 Den sørger, hvis nogen lider uret, men glæder sig, når sandheden sejrer.

7 Kærligheden holder altid fast. Den er fuld af tillid, forventning og udholdenhed.

8 Kærligheden varer evigt. Profetier vil forsvinde, tungetale vil forstumme, og kundskabsord vil høre op.

9 Kundskab er jo ufuldkommen, og profetier er mangelfulde, 10 men når det fuldkomne først er der, vil det ufuldkomne forsvinde.

11 Da jeg var barn, talte, tænkte og argumenterede jeg som et barn, men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnagtige.

12 Vi ser endnu som gennem en tåge eller som i et vandspejl, men en dag skal vi se ansigt til ansigt. Min erkendelse er stadig ufuldkommen, men en dag skal jeg forstå alt til fuldkommenhed, ligesom Gud nu kender mig til fuldkommenhed.

13 Der er tre blivende fundamenter: tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden.

 

Det overordnede tema
for alle samlinger på alle Plus-Oase lejrene
er løftet om “Liv og Kraft ved Helligånden”.

Derfor skal der være plads til, at Helligånden kan manifestere sig
med alle nådegaverne, som er nævnt i 1. Korinterbrev. kap. 12:

gaven til at tale i tunger
gaven at tyde tungetale
gaven til at tale profetisk
gaven til at tjene
gaven til at undervise
gaven til at trøste
gaven til at give af sit eget
gaven til at vise barmhjertighed
gaven til at helbrede
gaven til at have tiltro til Gud for helt særlige ting
gaven til at lede

og de fem tjenester
som bl.a. er omtalt i Efeserbrevet 4,11
(apostel, profet, evangelist, lærer og pastor).

Der bliver mulighed for forbøn ved flere af talerne
og ved det team af forbedere, som er til rådighed på stedet.

Det gælder både forbøn for personlige problemer,
og forbøn om udrustning til tjeneste i Helligåndens kraft.

 

Hvor står det i Bibelen?

Nådegaverne er mest omtalt i Det Nye Testamente i Bibelen.
Men også i Gamle Testamente profeteres om nådegaverne:

Esajas 11,2 – Herrens Ånd skal hvile over ham…

Joels bog 3,1-5 – Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker.

Romerne 11,29 – Gud angrer ikke sine nådegaver og sit kald

Romerne 12,6 – liste over forskellige nådegaver

1. Korinterbrev 12,4 – forskellige nådegaver, men Ånden er den samme

1. Korinterbrev 12,9 – forskellige gaver, en særlig trosgave, nådegave …

1. Korinterbrev 12,28 – unikke opgaver i menigheden, apostle, profeter, lærere …

1. Korinterbrev 12,30 – ikke alle har fået (de samme) nådegaver …

Efeserbrevet 4,11 – det som kaldes de femfoldige tjenestegaver