Talere

Talere i 2022:

 

Jenis av Rana – færøsk læge og politiker fra det kristne parti Miðflokkurin. Efter lagtingsvalget 2019 blev han udpeget som udenrigs-, undervisnings- og kulturminister. Han er medlem af World Christian Doctors Network (WCDN) og har også haft tillidsposter i den færøske lægeforening. Han er også prædikant og var tidligere aktiv i den kristne radiostation Lindin. Jenis er ikke bange for at bekende sin tro på Jesus og stå op for det, han mener er sandt. Han er gift med Anna og har tre sønner og syv børnebørn.

Hans P. Pedersen – er forkynder, forfatter og en værdsat og efterspurgt foredragsholder, underviser og taler i bl.a. en lang række kirkelige sammenhænge i ind- og udland. Han har fingeren på pulsen med hensyn til kirkens udfordringer i dag og er en dynamisk og levende kommunikator. Han er desuden forfatter til en række aktuelle bøger.

Orla Lindskov Christensen – er kendt som redaktør af Udfordringens brevkasse om helbredelse. Han er også kendt som omrejsende forkynder og forbeder for syge. På lejren vil han holde en kort tale og derefter bruge tiden på at bede for så mange som muligt, der ønsker det.

Lena Løbner – synger og spiller sig ind i hjerterne, også hos dødsyge mennesker på hospits. Hun leder nu organisationen “Håb for alle“, som hjælper:

  • Kræftramte familier – herunder et cancerhospital i udlandet.
  • Hjemløse – herunder et børnehjem i udlandet.
  • På hospice rundt om i Danmark og udlandet.

“Vi synger, snakker og deler gaver ud til de mest trængte. Vigtigst for os er at opmuntre, og at vi bygger relationer, som kan bære frugt på langt sigt,” fortæller Lena, som på lejren også vil lede i fællessang og fortælle om sin tjeneste.

Anne Mie Skak Johansen – har tidligere været generalsekretær for Dansk Oase. I sin ungdom var hun med i det kristne behandlingscenter Quo Vadis i Kolding. Senere læste hun teologi og har været både sognepræst i forskellige menigheder. Under en studieorlov har hun studeret danskernes åndelige søgen. Når danskerne nu er blevet så åndeligt søgende, hvorfor søger de så ikke kirken? Det vil hun fortælle om søndag eftermiddag.

Jens Fischer-Nielsen – har været missionær i Bangladesh og var med til at oprette et luthersk kirkesamfund. Da han og Elsebeth kom hjem, underviste han på Haslev Udvidede Højskole. Herefter tog han præsteeksamen og blev sognepræst i Sædding ved Esbjerg, og senere i Kvaglund. Begge steder voksede en levende menighed. Jens har skrevet flere bøger om Bangladesh, og han rejser hvert år ud for at undervise lederne i “devine leadership” og åndelig fornyelse. Han har for nylig udgivet en erindringsbog med titlen: Et godt liv.

Helene og Mogens Svendsen – tidl præstepar i folkekirken i Kølkær ved Herning. Mogens har været banebrydende i folkekirkelig sammenhæng for forståelsen af det nødvendige i at befri plagede mennesker for dæmonisk indflydelse. Han og Helene har i en lang årrække været ledere indenfor KRIS (Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte).

Stig T. Christensen – dyrkede som ung yoga, men blev forelsket i Rhoda fra Skotland, som var kristen. Han læste derfor bibelen og blev troende. Han skiftede fra jura til teologi og blev præst i Sønderborg, hvor han var en elsket præst indtil sin pension for nylig. Sideløbende var Stig en ledende figur i Dansk Oase fra starten og i de første 25 år. Han er stadig formand for Udfordringens bestyrelse og har desuden været aktiv i mange andre kirkelige sammenhænge.

Ole Holm – er prædikant og forbeder fra Herning-området. Allerede som barn blev han kaldet “pastor Holm”, fordi han fortalte om det, han læste i børnebibelen. I et video fortæller han om sin baggrund. Hvordan han mistede første kone og måtte se sin gård gå på tvangsauktion. Se videoen her. Ole oplevede de kommende år, at Gud helbredte flere tusinde af de mennesker, som han bad for. Bl.a. har han set en blind pige få sit syn igen. Han er nu en fast del af forbøns-teamet på PlusOase lejren i Odder. I år vil han også forkynde evangeliet.

Simon Griis – er pastor i frikirken Evangeliesalen i Randers. Han er ofte aktiv på internettet, hvor han bl.a. debatterer udvikling og skabelse. Evangeliesalen er en selvstændig menighed, som nu er tilsluttet Apostolsk Netværk. Simon medbringer kirkens kor, som spiller og synger nogle af de gode gamle vækkelsessange og lovsange, som alle kan synge med på en festlig lørdag aften.

Tage og Mona Svendsen – står for lovsangen, som foregår på en inkluderende måde, så alle kan synge med. De inviterer gerne andre sangere og musikanter til at være med i lejrens lovsangskor. De har et stort hjerte for bøn og tilbedelse gennem lovsang. Tage og Mona bor på Fyn og har været med fra Oase-bevægelsens start.

Troels Moesgaard – er soldaterhjemsleder i Holstebro hos KFUMs Soldatermission. Her har man bla. fire boliger for veteraner fra Danmarks deltagelse i krige i andre verdensdele, som fx Irak og Afghanistan. Boligerne ligger lige ved siden af soldaterhjemmet, og det er bl.a. Troels opgave at  støtte og hjælpe veteranerne til en stabil hverdag. På lejren vil Troels også fortælle om sin personlige trosvandring, hvor han måtte spørge sig selv: Er jeg på ret vej?

Verner Andersen – tidl. fabrikant, Silkeborg, var én af pionérene i den åndelige fornyelse, som blev til bl.a. Dansk Oase. Er nu aktiv i Borgerkirken. Verner har stået for de årlige Voksen-Oase weekender på Rudehøj Efterskole, og det var ham, der fik visionen til en uges anderledes bibelcamping på Rudehøj i uge 27. Verner er lejrchef.

Henri Nissen – var med til at starte Dansk Oase. Han var den praktiske arrangør af de første Sommer-Oaser i Kolding. Var radio-missionær i Cameroun for Mission Afrika og LWF. Har været pressesekretær på Christiansborg og politisk aktiv i KD, men fokuserer nu på Bøn for Danmark. Er redaktør for Udfordringen. Har skrevet 16 bøger om kristne emner, flere er udgivet på andre sprog. Han blev i 2018 doktor i religiøse studier om bl.a. Noahs Ark, som han mener er fundet. I år taler han om et personligt emne: Helbredelse for psykisk sygdom, som han selv har oplevet.

 

Tidligere år:

Talere i 2021:

Susanne og Poul Henning Krog – er et inspirerende præstepar, som står for henholdsvis Rudkøbing og Svendborg pinsekirker. Han er læge og psykiater. Han har skrevet bøgerne “Kære hr. Tyv” og “Du er den bedste – til at være dig“. Han har tidligere været efterskoleforstander i Mariager. Han er nu også brevkasseredaktør hver 14. dag i Udfordringen, hvor hans side hedder “Lægepræsten” og har en hjemmeside af samme navn. Han holder jævnligt foredrag i vidt forskellige sammenhænge.

Gordon Tobiassen – kendt norsk forkynder, forstander, sjælesørger, rådgiver og forfatter gennem 45 år. Bl.a. for den norske tvær-kirkelige bevægelse «Ordet og Israel». For fire år siden afsluttede han sin pastor-tjeneste efter ti år i Kristi Menighed, Fredrikstad, og han er nu fuldtids for Ordet og Israel. Han benyttes i de fleste kirkelige retninger og på flere bibelskoler. Han taler især om den profetiske side af Guds ord, med Israel, profetordet og endetiden i fokus. Sammen med sin hustru Unni har han været meget engageret i familiearbejde med samtaler, rådgivning, weekender og kurser for par.

Golriz Ghozati – er vokset op i Esbjerg med en dansk mor og en iransk far. Som teenager kom hun i kontakt med den lokale sognekirke, hvor der var et pulserende liv for alle generationer. Golriz blev kristen og arbejder i dag i Open Doors (Åben Døre) i Danmark. Vi har bedt hende om at fortælle om den spændende udvikling i Iran, hvor der bliver stadig flere kristne til trods de muslimske myndigheder store vægtlægning på islam i samfundet.

Rhonda Hughey Mathisen – er en international taler, som specielt har interesseret sig for transformation af byer, lande og samfund. Hun har tidligere været i Danmark flere gange og bl.a. talt på Sommer-Oase og på Apostolsk Netværks sommerkonference. Hun har også været en medvirkende faktor for, at præster fra byens kirker i Aalborg jævnligt mødes – for bl.a. at bede sammen for byen. Hun er nu flyttet fra USA til Norge, hvor hun også er blevet brugt meget, bl.a. i norsk Oase. To af hendes bøger er udkommet på dansk: Desperat efter Guds nærhed, og Desperat efter Guds nærhed i Familien. Det er også emnerne for hendes oplæg..

Inger Ottesen – opsøgte i forbindelse med sine psykologistudier på Danmarks Lærerhøjskole en psykolog, som også var healer. Snart var hun dybt involveret i den alternative verden. Det var spændende og det virkede åbenbart. Men Inger opdagede, at der var okkulte kræfter på spil. Hinduisme. Buddhisme. Måske Satanisme? Hun følte sig bedraget af falske varebetegnelser.
Bag de harmløse ”teknikker” skjulte der sig religiøse filosofier og en livsholdning, som lå fjernt fra kristendommens menneskesyn.
Hun opdagede også, at de smukke teorier slet ikke var videnskabelige, men ofte banal overtro.
I en ny bog Hvor kommer hjælpen fra? fortæller hun om oplevelser med det alternative.
– Vi skal stille kritiske spørgsmål, opfordrer hun. – Ikke lade os lokke af, at noget ser ud til at virke, men spørge: HVOR kommer hjælpen fra?

Eva Bertelsen – blev ramt af en svulst i hjernen. Det var så alvorligt, at hun begyndte at tænke på sin egen begravelse. Men så fik hun tro på, at Gud ville helbrede hende. Gennem 40 dage i “ørkenen” oplevede hun, at svulsten svandt hen og til sidst var væk…!
Flere år senere havde hun en nærdøds-oplevelse, hvor hun fik lov at kigge ind i det himmelske. I dag ønsker hun at dele sit vidnesbyrd med så mange som muligt, så andre også kan opleve den himmelske verden og det evige liv, når de engang skal herfra.

Karin Kühl – var oprindelig administrator i Citykirken i Aarhus. Men i 2012 oplevede hun helt bogstaveligt Helligåndens vind ved Awake-møderne i København. Der skete noget. Hun gik i gang med at tale med mennesker på gaden, og har siden bedt til helbredelse og frelse for hundredvis af mennesker. Karin fik på den måde en overraskende ny tjeneste, som hun vil fortælle om – og hun vil også bede for dem, der ønsker forbøn på lejren.

Jørgen Vium Olesen – var i 1970 med til at oprette først Udfordringen og siden Forlaget Scandinavia, som bl.a har udgivet en børnebibel på flere end 60 sprog i alt i 5 mio. eksemplarer! Jørgen er en ildsjæl, og selv som pensionist er han aktiv på mange felter. Det, der nok optager ham mest for tiden er udfordringen fra islam og den undertrykkelse af kristne og terrorisme, som er forbundet med islamismen.

Per Hyldgaard – taler ved store udendørs kampagner for tusindvis af mennesker i Afrika, Asien og Sydamerika. Per har tidligere været præst i Missionsforbundet i Stenum i Nordjylland. Men han følte et kald som evangelist og besluttede at stoppe som præst. Han har sammen med sin hustru Lisbeth grundlagt missionsorganisationen Gospel Outreach, som har som formål at forkynde evangeliet, bygge Guds Rige i hele verden og hjælpe lokale menigheder med at opfylde missionsbefalingen. Gospel Outreach har arbejdet i næsten 50 nationer på alle seks kontinenter og har berørt tusindvis af mennesker med evangeliet om Jesus Kristus.

Anja Due – er en inspirerende underviser. Hun leder sekretariatet for Gospel Outreach og deltager hvert år i mange store kampagner rundt om i verden, hvor Per Hyldgaard taler til tusinder. Anja medvirker selv på scenen og underviser ofte præster og ledere. Til daglig arbejder hun også som medhjælpende direktørhustru for sin mand Ken i Aalborg, hvor parret ejer en større virksomhed.

Ulrik Flinta – har været formand for Den Internationale Kristne Ambassades danske afdeling. Han er cand. teol. og har været valgmenighedspræst i Aalborg Valgmenighed. Han er i dag præst i Solsidekirken i Aalborg og desuden frimenighedspræst i Midtjyllands Frikirke. Han er en ekspert i hebræisk og vil på lejren afsløre nogle af bibelens hemmeligheder. Han er gift med Susanne.

Niels Peder Finne – kaldes også den syngende politimand. Han har medvirket i både tv og radio-udsendelser, og han har udgivet flere cd’er med de gamle evangeliske sange, som han spiller harmonika til. Han er bornholmer, men har arbejdet som hundefører indenfor politiet i København. På lejren vil han tage en tidligere flugtfange med… Finne har selv oplevet mirakler og engle. Han er aktiv i Full Gospel og har netop udgivet en bog.

Benny Blumensaat – havnede som ung i fængslet, hvor han fik besøg af en katolsk præst. De bad sammen, og da Benny kom ud af fængslet lagde han sit liv om. Han læste til præst og er i dag katolsk pastor i Esbjerg. Pastor Benny, som han kaldes af sine mange sognebørn og venner, er en karismatisk kristen, der har været med til at åbne dørene for en åndelig fornyelsen indenfor sin egen kirke. Han har også besøgt valfartsstedet Medjugorge som rejseleder flere gange.

Peter Tinggaard – er en rigtig bønne-kriger. Han har oprettet en hjemmeside, hvor han samler på mennesker, er vil bede og faste fopr Danmark.

Anna Karla og Gunnar Moesgaard – er med til at stå for det praktiske på lejren. Og vi har bedt dem om at fortælle om deres erfaringer fra et rigt kristenliv.